TlumočeníMůžeme vám nabídnout následující tlumočnické služby:

  • Soudní tlumočení provádí soudní tlumočník pro požadovaný jazyk, který provede tlumočení a svým razítkem a jmenovací doložkou potvrdí zápis z tlumočení (např. v případě jednání mezi českým úřadem a cizincem, tlumočení svatebních obřadů, matričních zápisů, policejního vyšetřování, atd.).
  • Doprovodné nebo-li konsekutivní tlumočení – je tlumočení řečníka vždy postupně po několika větách, např. přednášky, besedy, různá obchodní jednání, atd.
  • Simultánní nebo-li kabinové tlumočení, kdy tlumočník, který se nachází v uzavřené kabině, překládá souběžně s řečníkem a jeho tlumočení se přenáší do sluchátek posluchačů. Pro takové tlumočení se objednávají dva tlumočníci současně, aby se mohli střídat a doplňovat.